Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

wez-wyjdz
Reposted frombluuu bluuu

January 07 2018

wez-wyjdz
wez-wyjdz
7791 9e9e 350
Reposted fromloveandsex loveandsex viawiks wiks

January 04 2018

wez-wyjdz
wez-wyjdz
1101 e9c0 350
Reposted fromiamstrong iamstrong vianiskowo niskowo
wez-wyjdz
9806 433e 350
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr vianiskowo niskowo
wez-wyjdz
7819 1bb9 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo

November 09 2017

wez-wyjdz
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
3427 6ba6 350
Reposted fromDarkArtist DarkArtist vianiskowo niskowo
wez-wyjdz

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
1742 9784 350
Reposted fromkrzysk krzysk viaarrives arrives
wez-wyjdz
Reposted frombluuu bluuu

November 04 2017

wez-wyjdz
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaasylopath asylopath
wez-wyjdz

November 03 2017

9174 8547 350
wez-wyjdz
7207 f0f3 350
Reposted frompotatolovero potatolovero vianiskowo niskowo
wez-wyjdz
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. 

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.
— José Micard Teixeira
Reposted fromborn2die born2die vianiskowo niskowo
wez-wyjdz
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viafoodforsoul foodforsoul
wez-wyjdz
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl