Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

wez-wyjdz
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasiostry siostry

July 15 2018

wez-wyjdz
9813 0f06 350
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawiks wiks
wez-wyjdz
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viawiks wiks
wez-wyjdz
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
2145 a213 350
Reposted fromczajnikq czajnikq viafoodforsoul foodforsoul
wez-wyjdz
2041 36ce 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
wez-wyjdz

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viafoodforsoul foodforsoul

June 23 2018

wez-wyjdz
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss via100suns 100suns
wez-wyjdz
wez-wyjdz
2398 68de 350
wez-wyjdz
7918 a2c8 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
wez-wyjdz
4834 6880 350
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
wez-wyjdz

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
wez-wyjdz
Jest takie zdanie, z którym wyjątkowo się utożsamiam: „Jeśli masz mieć byle jakie oparcie, to lepiej oprzeć się o ścianę.” Jeśli z nikim nie jesteś to odpowiadasz tylko za siebie. Jak coś się stanie to się przewrócisz, potłuczesz, ale później wstaniesz i pójdziesz dalej. Jeśli stanie się to samo, kiedy jesteś w związku, to też się przewrócisz, otrzepiesz kolana i pójdziesz dalej. Różnica jest taka, że pozostanie w tobie żal, że to nie tak miało wyglądać. Miało być jak w teście na zaufanie, kiedy zamykasz oczy i bezwładnie się przewracasz, a ktoś ciebie łapie w swoje ramiona. W tym przypadku tych ramion nie ma, tłuczesz się o panele z Castoramy i rozcierając obolałe miejsca myślisz: „Hej! Co to ma być?!”. Najgorsze nie są jednak te siniaki, których mogło nie być. Najgorsze jest marnowanie czasu przy osobie, której nawet nie chciało się nas złapać, bo ważniejsze było coś innego.
— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawiks wiks
wez-wyjdz
Osobiście uważam, iż facet, który przyznaje, że spieprzył sprawę zasługuje na drugą szansę. 
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
wez-wyjdz
5757 436c 350
Reposted fromseaweed seaweed vialaj laj
wez-wyjdz
1580 8421 350
wez-wyjdz
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viapsychoza psychoza
wez-wyjdz
8622 e10d 350
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

February 17 2018

2222 b624 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl