Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

wez-wyjdz
7533 ba07 350
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaarrives arrives
wez-wyjdz
5490 7fa1 350
Reposted fromszczerychichot szczerychichot viaasylopath asylopath

August 10 2017

wez-wyjdz
6296 b2ad 350
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
wez-wyjdz
Zdradzają ludzie słabi, niedojrzali emocjonalnie, o niskim poczuciu własnej wartości, tchórze, a wreszcie gówniarze, których jedyną odpowiedzialnością w życiu jest wytarcie tyłka papierem toaletowym. Facet, który nie potrafi skupić się na jednej kobiecie nie jest wart żadnej. To samo tyczy się kobiet, które nie potrafią uszanować samych siebie. Kurewstwo to kurewstwo i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Pamiętacie jak kiedyś pisałem wam, że jestem pewnie staroświecki, że chciałbym wziąć ślub tylko raz? Żadnych zdrad, żadnych rozwodów, po prostu ja i Marta, aż do końca po sam grób. W tych dziwnych czasach niesamowicie szanuje ludzi, którzy myślą podobnie. Mężczyzn i kobiety z klasą, ludzi z zasadami, wrażliwością, tych którzy szanują siebie i innych. Przykre jest w tym wszystkim to, że jest nas coraz mniej…
— Oczami mężczyzny
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
0819 e618 350
wez-wyjdz
8998 4523 350
wez-wyjdz
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
wez-wyjdz
wez-wyjdzhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaasylopath asylopath

August 04 2017

wez-wyjdz
2127 9ce3 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
wez-wyjdz
2126 2659 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

July 21 2017

wez-wyjdz
4867 e8da 350
Prague.
Reposted bykmjBrainy

July 20 2017

wez-wyjdz
2224 29a7 350
Reposted fromkjuik kjuik via100suns 100suns
wez-wyjdz
1170 884f 350
Reposted fromdailylife dailylife viawiks wiks
wez-wyjdz
wez-wyjdz
3311 5a23 350
Reposted fromjethra jethra viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
wez-wyjdz
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vianataliana nataliana
wez-wyjdz
7369 e479 350
Reposted fromserplesniowy serplesniowy via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl