Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

9153 b31e 350

bluemavor:

“I was never used to being happy, so that wasn’t something I ever took for granted. You see, I was brought up differently from the average American child because the average child is brought up expecting to be happy. I was a mistake. My mother didn’t want to have me.”

Reposted fromLittleJack LittleJack
wez-wyjdz
Reposted frombluuu bluuu
wez-wyjdz
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
wez-wyjdz
 Jak to jest mieć kogoś, kto Cię kocha?
wez-wyjdz
Reposted frombluuu bluuu

June 20 2017

wez-wyjdz
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
wez-wyjdz
3685 3bee 350
Reposted fromwyczes wyczes viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
9677 08a8 350
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
9428 d0a4 350
Reposted from4dr1 4dr1 viawiks wiks
wez-wyjdz
6900 6bb4 350
Reposted fromjustMeee justMeee viawiks wiks
wez-wyjdz
5635 b379 350
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
wez-wyjdz
5643 33bc 350
takiego chłopaka
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
wez-wyjdz
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
0969 f5de 350
Reposted frommysoul mysoul viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaasylopath asylopath

June 04 2017

wez-wyjdz
8237 2458 350
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 28 2017

wez-wyjdz
8998 4523 350

May 26 2017

wez-wyjdz
6215 403c 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viaholymoly holymoly
wez-wyjdz
1851 78fb 350
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House
wez-wyjdz
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl