Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

0884 ae5b 350
Reposted fromspitblaze spitblaze viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
wez-wyjdz
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
wez-wyjdz
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamayamar mayamar
wez-wyjdz
1686 82d5 350
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viadrinkmysoul drinkmysoul
2178 bda5 350
Reposted fromnosmile nosmile viaasylopath asylopath
wez-wyjdz
5947 4d96 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
wez-wyjdz
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
wez-wyjdz
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viakiks kiks
wez-wyjdz
2110 fc02 350
Reposted fromrevalie revalie viakiks kiks

March 15 2017

wez-wyjdz
Jest mi źle. Naprawdę bardzo źle. I chciałabym z kimś o tym porozmawiać, podobno to pomaga. Tylko co ja właściwie miałabym powiedzieć? Że boli mnie serce i nie chcę żyć? Że zmarnowałam sobie to życie na własne życzenie? Że chociaż to jego wina, to mogłam nie być tak bardzo naiwna? Słyszałam, że dobry ze mnie psycholog, że słucham i doradzam, że dzięki temu co mówię jest lepiej. Szkoda, że nie potrafię być takim psychologiem dla siebie, że nie potrafię pomóc samej sobie. 
— Autor nieznany
wez-wyjdz
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromjozefspace jozefspace viayourheartbeat yourheartbeat
wez-wyjdz
6787 9746 350
Reposted fromkiixey kiixey viakiks kiks
6632 ed8b 350
Reposted from009 009 viakiks kiks
wez-wyjdz
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
wez-wyjdz
2100 c2ae 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks

July 08 2015

wez-wyjdz
1280 4d99 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 07 2015

wez-wyjdz
wez-wyjdz
8003 e78d 350
wez-wyjdz
9054 0db1 350
Reposted fromonlywhite onlywhite vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl